Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

"Προειδοποίηση" με νόημα σε "ατακτούντες" κληρικούς!

Και με γραπτό κείμενο-το δεύτερο μέσα σε ένα μήνα-ο νέος μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων Τιμόθεος, στέλνει αυστηρή προειδοποίηση σε "ατακτούντες" κληρικούς που εξακολουθούν να κινούνται στον αστερισμό της απείθειας και των προκλήσεων προς την οικεία εκκλησιαστική αρχή. Πρόκειται για τους πρεσβυτέρους που απουσίασαν προκλητικά από την πρώτη ιερατική σύναξη την οποία συγκάλεσε στις αρχές Αυγούστου ο νέος μητροπολίτης, γεγονός σπάνιο, άν όχι πρωτοφανές, στα εκκλησιαστικά χρονικά.  Η ηχηρή απουσία κληρικών από την ιερατική σύναξη που έγινε στο μητροπολιτικό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της πόλεως Καρδίτσης, αποκαλύπτει το γεγονός της "διάλυσης" που...
επικράτησε στην Μητρόπολη κατά την περίοδο της ασθένειας του μητροπολίτη πρώην Θεσσαλιώτιδος κ. Κυρίλλου και της αδυναμίας του να ανταποκριθεί στα αρχιερατικά του καθήκοντα, γεγονός που οδήγησε την Σύνοδο στην αντικατάστασή του. Βεβαίως, οι ευθύνες για τα "διαλυτικά" φαινόμενα στην μεγάλη αυτή μητροπολιτική περιφέρεια της χώρας, δεν βαρύνουν τον ασθενούντα γέροντα μητροπολίτη Κύριλλο (τον οποίο ο νέος μητροπολίτης κ. Τιμόθεος περιβάλλει με αγάπη και τιμή φιλοξενώντας τον στο επισκοπείο), αλλά τους εντεταλμένους εκκλησιαστικούς φορείς διοικήσεως που έχουν ονοματεπώνυμο. Δηλαδή τον πρωτοσύγκελο της Ι. Μητροπόλεως, βοηθό επίσκοπο Ρεντίνης κ. Σεραφείμ Καλογερόπουλο, τον γενικό αρχιερατικό επίτροπο, τους αρχιερατικούς επιτρόπους των περιφερειών κι ένα "στενό" πυρήνα "αρχιμανδριτών" που έλυναν και έδεναν κατά την προηγούμενη περίοδο!

Το "ποτήρι ξεχείλισε" για τον νεοεκλεγέντα μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμόθεο από σοβαρά περιστατικά, όπως η απουσία η αδικαιολόγητη απουσία των κληρικών του μητροπολιτικού ναού από ακολουθία του Εσπερινού, πράγμα που διαπίστωσε ο ίδιος κάνοντας...έφοδο! Ο μητροπολίτης δεν τους βρήκε στα ιερατικά καθήκοντα, παρότι η νεωκόρος είχε κτυπήσει τις καμπάνες για την Ακολουθία. Στην πρώτη ιερατική σύναξη, ο κ. Τιμόθεος τα έψαλλε με σκληρή γλώσσα σε όλους όσοι δεν τηρούν τα λειτουργικά καθήκοντα στους ναούς τους, ενώ χρειάσθηκε να στείλει και δεύτερη εγκύκλιο για τους ιερείς που απουσίασαν από την...ιερατική σύναξη!

Η δεύτερη επιστολή-εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου έχει ως εξής:

"Εὐλαβέστατοι καὶ ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί,
Μὲ τὴν χάρη τοῦ ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ ἐπραγµατοποιήσαµε τὴν πρώτη γενικὴν
ἱερατικὴ σύναξη καὶ θέλω νὰ σᾶς εὐχαριστήσω θερµῶς γιὰ τὴν παρουσίαν σας καὶ
τὴν ἐνεργὴ συµµετοχήν σας στὰ ἀνακύψαντα ζητήµατα, τὰ ὁποῖα συζητήσαµε
ἐπαρκῶς.
Διὰ τῆς παρούσης ἐπιθυµῶ, γιὰ ἄλλη µία φορά, νὰ καταστήσω σαφὲς σὲ ὅλους ὅτι
ὀφείλουµε νὰ κοπιάσουµε µαζὶ καὶ νὰ ἔχουµε κοινὴν πορείαν στὸν ἐπίγειον ἀγῶνα
µας, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ εὔκλειαν τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας µας.
Ἔχουµε κληθεῖ ὁ καθένας ἀπὸ ἐµᾶς στὸ θεάρεστον ἔργον τῆς διακονίας στὸν
ἀµπελῶνα τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὀφείλουµε νὰ ἐργασθοῦµε µὲ ζῆλον καὶ
φλόγα ἀγάπης προκειµένου, νὰ πραγµατώσουµε τὸν ἱερὸν σκοπόν µας.
Ἀδιαµφισβήτητα, θεωρεῖται ἱερὸν χρέος καὶ καθῆκον ὅλων τῶν κληρικῶν νὰ
ἐπιδεικνύουν σοβαρότητα, φόβον Θεοῦ, ἱεραποστολικὴν διάθεση καὶ συνέπειαν στὴν
ἄσκηση τῶν ἐφηµεριακῶν καθηκόντων τους (φυσικὴ παρουσία τοῦ κληρικοῦ στὸν
Ἱερὸν Ναόν, συνέπεια στὴν πραγµατοποίηση τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τῶν
ποιµαντικῶν δραστηριοτήτων, ἀνταπόκριση στὶς ἀπαιτήσεις τῆς ἐνορίας κ.λπ.)
Ἐπὶ πλέον, σᾶς ὑπενθυµίζω ὅτι ὁ κληρικὸς εἶναι σηµαντικὸ νὰ εἶναι «ἡρµοσµένος τῷ
Ἐπισκόπῳ ὡς χορδαὶ κιθάρᾳ», ὄχι µόνο γιὰ τὸν ἑαυτόν του, ἀλλὰ γιατὶ γίνεται ὁ ἴδιος
ἡ γέφυρα ἑνότητος καὶ ὁ σύνδεσµος τοῦ ποιµνίου τῆς ἑκάστοτε ἐνορίας µὲ τὸν
Ἐπίσκοπο.
Δὲν πρέπει νὰ λησµονοῦµε, ἀδελφοί µου, ὅτι: «Ὁ µὲν θερισµὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται
ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ Κυρίου τοῦ θερισµοῦ, ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισµὸν
αὐτοῦ» (Ματθ. θ΄, 37-38).
Στὸ σηµεῖον αὐτὸ ἐπιτρέψτε µου, νὰ ἐπιστήσω τὴν προσοχήν σας πρὸς ἐκείνους τοὺς
ἀδελφούς µας κληρικούς, οἱ ὁποῖοι ἠγνόησαν τὸ πρῶτο κάλεσµα τοῦ Ἐπισκόπου τῆς
τοπικῆς Ἐκκλησίας.
Ὅλοι ὅσοι ἀδικαιολογήτως ἀπουσίασαν ἀπὸ τὴν γενοµένην ἱερατικὴν σύναξη
ἐπέδειξαν ἀπρέπειαν καὶ ἀπείθειαν ἔναντι ἐµοῦ, τοῦ Ἐπισκόπου καὶ Μητροπολίτου
καὶ µάλιστα, ἐπέδειξαν ἔλλειψη σεβασµοῦ ἔναντι ὅλων ὑµῶν τῶν συµπρεσβυτέρων,
οἱ ὁποῖοι ἤσασταν παρόντες.
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ µὲ θλίβει βαθύτατα καὶ γιὰ τὸν λόγον αὐτόν, ὀφείλω νὰ ξεκαθαρίσω
ὅτι σὲ ἐνδεχοµένην περίπτωση ἀπουσίας, δίχως σοβαρὸν λόγον καὶ αἰτίαν, ἡ τιµωρία
θὰ εἶναι ὑποδειγµατική. Ἀδελφοί µου, πρέπει νὰ µάθουµε νὰ λειτουργοῦµε ὡς σῶµα
καὶ ὄχι ὡς διηρεµένες ὀντότητες· νὰ λειτουργοῦµε µὲ ἀρετὴ καὶ καλωσύνη,
ὑπευθυνότητα καὶ εὐσυνειδησία.
Ταῦτα πάντα σᾶς τὰ καταθέτω µὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ ἀναµένω ἀπὸ ἐσᾶς κατανόηση,
σεβασµὸ καὶ πλήρη συµµόρφωση πρὸς τὰ καθήκοντά σας.
Ζητῶ τὶς προσευχές σας καὶ τὴν συµπαράστασή σας στὸ κοινό µας ἔργο τῆς
διακονίας. Μὲ θερµὲς εὐχὲς καὶ ἐν Κυρίῳ ἀγάπη
 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 † Ο ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

 Τ Ι Μ Ο Θ Ε Ο Σ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου