Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Αμερικής Δημήτριος: Στηρίξτε την χριστιανική οικογένεια!

"Ξεκινούμε αυτό το εκκλησιαστικό έτος σκεπτόμενοι την προτεραιότητα της ενδυναμώσεως των οικογενειών" αναφέρει μεταξύ άλλων στην Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιό του για την Αρχή του Νέου Εκκλησιαστικού Έτους ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος.  Αναλυτικά η εγκύκλιος: 
"Προς τους Σεβασμιωτάτους και Θεοφιλεστάτους Αρχιερείς, τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, τους Μοναχούς και ...
Μοναχές, τους Προέδρους και Μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων, τα Ημερήσια και Απογευματινά Σχολεία, τις Φιλοπτώχους Αδελφότητες, την Νεολαία, τις Ελληνορθόδοξες Οργανώσεις και ολόκληρο το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής
Προσφιλείς Αδελφοί και Αδελφές εν Χριστώ,
Καθώς εορτάζουμε την Εορτή της Ινδίκτου, αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους, ζητούμε από τον μεγάλο και ελεήμονα Θεό μας «να ευλογίση τον στέφανον του ενιαυτού της χρηστότητός Του» (Ύμνος του Όρθρου). Εξ αιτίας της αγαθότητος και χάριτός Του είμεθα σε θέση να εορτάζουμε την αρχή του εκκλησιαστικού έτους και να ευρισκόμεθα ενώπιον ενός νέου ευλογημένου κύκλου εορτών και επετείων της Αγίας Ορθοδόξου Πίστεώς μας.
Προσμένοντας τα υπέροχα και θαυμάσια πράγματα τα οποία ο Κύριός μας θα πραγματοποιήση στις ζωές, ενορίες και οικογένειές μας, περιμένουμε να λάβουμε τις ευλογίες οι οποίες θα έλθουν διά της λατρείας, προσευχής και διακονίας μας.
Η εποχή αυτή του έτους σηματοδοτεί επίσης την αρχή του ακαδημαικού έτους όταν τα παιδιά και οι νέοι μας επιστρέφουν στο σχολείο. Επιπλέον είναι η εποχή, σε συνάρτηση με το νέο Εκκλησιαστικό και ακαδημαικό έτος, κατά την οποία αρχίζουν τα προγράμματά τους η θρησκευτική Ελληνική παιδεία μας και τα ημερήσια σχολεία των ενοριών μας σε ολόκληρη την Ιερά Αρχιεπισκοπή μας. Αυτές οι διακονίες είναι σημαντικές για τη διδασκαλία και καλλιέργεια της πνευματικής και πολιτισμικής κληρονομιάς μας στις ψυχές των νέων μας, αλλά είναι επίσης σημαντικές για την ευημερία της Ορθοδόξου Χριστιανικής οικογενείας.
Με την συνεχιζόμενη έμφασή μας στο θέμα της προσφάτου Κληρικολαικής Συνελεύσεώς μας, Η Ορθόδοξη Χριστιανική Οικογένεια: Κατοικητήριο του Χριστού και Μαρτυρία του Ευαγγελίου Του, ξεκινούμε αυτό το εκκλησιαστικό έτος σκεπτόμενοι την προτεραιότητα της ενδυναμώσεως των οικογενειών διά των επιμορφωτικών διακονιών των ενοριών μας. Είναι επίσης και η ώρα να εστιάσουμε την προσοχή μας στο σημαντικό ρόλο της Χριστιανικής επιμορφώσεως εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος.
Στο ιερό έργο μας της κατηχήσεως πρέπει να επιβεβαιώνουμε ότι η επιμόρφωση στην ενορία και στο σπίτι αποτελεί προσπάθεια συνεργείας και αφιερώσεως από την πλευρά του κλήρου, των διδασκάλων και των γονέων. Εκτός από την προσφορά γνώσεως σχετικά με την πίστη μας και τον Ελληνικό πολιτισμό μας ή την διδασκαλία βασικών επιστημών, τα προγράμματα στην ενορία θα πρέπει να τονίζουν την ταυτότητα της Ορθοδόξου Χριστιανικής οικογενείας και να προσφέρουν εφόδια που θα οδηγούν τις οικογένειες στο να παραμένουν συνδεδεμένες με τον Θεό και την Εκκλησία. Μέσα από τη λατρεία, προσευχή, σκέψη και κατήχηση στο σπίτι, οι οικογένειες θα πρέπει να ενισχύουν την καθοδήγηση που τους προσφέρεται μέσα από τις εκπαιδευτικές διακονίες της ενορίας, γαλουχώντας τα μέλη της οικογενείας στην πίστη γενόμενοι κατ’οίκον εκκλησία (Ρωμ. 16:5, Κολ. 4:15).
Η Ορθόδοξη Χριστιανική οικογένεια η οποία ενδυναμώνεται και καθοδηγείται από την επιμορφωτική διακονία της ενορίας καθίσταται μαρτυρία του Ευαγγελίου. Τα μέλη της οικογενείας συνδέονται με τον Θεό και με την πρωταρχική αποστολή της Εκκλησίας. Τα παιδιά και οι νέοι καλλιεργούνται στην πίστη. Συνδέουν τις αξίες, τα ιδανικά και τους θησαυρούς της πολιτισμικής κληρονομιάς των με την σημερινή πραγματικότητα ως Ορθοδόξου οικογενείας. Καί η οικογένεια λαμβάνει την σοφία και την πνευματική καθοδήγηση που απαιτείται για να αναπτύξη το δυναμικό κάθε μέλους, να ωριμάση εν Χριστώ, να διακονή άλλους και να αποδίδη τιμή και δόξα στον Θεό.
Καθώς σκεπτόμεθα την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους και τη διακονία μας στις οικογένειες, αναγνωρίζουμε επίσης ότι αυτή η ημέρα έχει επιλεγή από το Οικουμενικό Πατριαρχείο μας ως Ημέρα Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος. Με ευγνώμονες καρδιές και ως πιστοί διαχειριστές, πρέπει επίσης να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας να προστατεύσουμε όλα όσα ο Θεός δημιούργησε. Το επιτυγχάνουμε αυτό όταν αναγνωρίζουμε πρακτικές καταχρήσεως, σπατάλης και καταστροφής και επιβεβαιώνουμε την προτεραιότητα της διατηρήσεως και του σεβασμού προς τη ζωή. Καθιστάμεθα μάρτυρες του Δημιουργού μας και της χάριτός Του όταν επιδιώκουμε να εξοικονομούμε, ανανεώνουμε και μεταμορφώνουμε τον κόσμο γύρω μας σε παραγωγικό και ωφέλιμο για όλους τους ανθρώπους και τις επερχόμενες γενεές.
Καθώς αρχίζουμε το νέο εκκλησιαστικό έτος, παρακαλώ απ’ όλους σας να σκεφθήτε τις δραστηριότητες και ενέργειές σας για το φυσικό περιβάλλον και να καταβάλετε κάθε προσπάθεια για την προστασία της δημιουργίας. Σχετικά με την οικογένεια, παρακαλώ όλες τις ενορίες μας να οργανώσετε, αξιολογήσετε και προσφέρετε τα μέσα για να διασφαλίσετε ότι τα επιμορφωτικά προγράμματά μας βοηθούν τις οικογένειες να γίνουν Ορθόδοξες Χριστιανικές οικογένειες. Είθε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να εξοπλίσουμε και να οικοδομήσουμε τις οικογένειες με ενότητα πίστεως και με τη γνώση του Υιού του Θεού (Εφεσ. 4:13) έτσι ώστε κάθε μέλος της οικογενείας να έχη την πνευματική βάση να ωριμάση εν Χριστώ και η οικογένεια να καταστή κατοικητήριον Εκείνου και μαρτυρία του Ευαγγελίου Του. Επίσης, καθώς ζητούμε τις άφθονες ευλογίες του Κυρίου μας εντός του κύκλου αυτού του έτους, να προσευχόμεθα Εκείνος να διατηρή τις οικογένειές μας εν ειρήνη, ασφαλείς και προστατευμένες από κάθε κίνδυνο.
Με πατρική εν Χριστώ αγάπη,
†Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου